26 Spa

Nykstančios realybės pėdsakai

Paroda STIKLAS GRAFIKA

Izabela Kovalevskaja “Stiklas ║ Grafika” Kristina Daniūnaitė

Tai yra trečioji “Duetų” paroda. Šiuo parodų ciklu siekiama padėti parodų lankytojams suvokti kaip vitražas vystėsi ir keitėsi atsakydamas į drąsias naujas estetines kryptis bei impulsus, charakteringus nūdienos menui bendrai.

Ši paroda – tai švelnus prisilietimas prie Lietuvos pasipriešinimo kovų istorijos, prisilietimas vaizdiniais ir potyriais ant stiklo ir estampuose už tuos metus praleistus, gyvenant čia ir anapus – bunkeriuose. Tarsi vidinės tapatybės paieškos Lietuvos šimtmečio pašvaistėje.

Parodos kuratorė Eglė Rakauskaitė

16 Rgs

Igor Frolov personalinė paroda “Kitoje pusėje”

Parodos atidarymas 2018 m. rugsėjo 21d. (penktadienį) 18 val.
Igor Frolov paroda
Ši paroda, tarsi Rytų – Vakarų stiklo meno persipynimo metafora… Lyg ir kita pusė, bet tuo pačiu ir visus jungianti bendra aistra – stiklas. Labai monumentalūs, tvirti, vyriški menininko kūriniai. Kaip kaltu pereina per stiklą nepažeisdamas jo. Archajiškumas, jėgos, stiprumo įspūdis, vyro rankos prisilietimas. Susišaukia su lietuviškos mokyklos luitinio vitražo monumentalumu. Abstraktumas, skulptūrų motyvas ateina per meilę pasąmoniniam piešiniui. Linija, taškas, plokštuma susiveda į tam tikras struktūras, tokias pat materialias ir suvokiamas, kaip ir realūs daiktai. “Nesąmoningas sąmoningumas” – pasak autoriaus, ši keista motyvacija vėl ir vėl sugrįžta iš tos “kitos mąstymo pusės”. Darbai sukurti lydant senų televizorių kineskopų stiklą. Taip atsiranda stiklo perdirbimo “eko-stiklo” motyvas autoriaus darbuose.
Igor Frolov gimė 1982 m. Petrozavodske, Rusijoje. 2005 m. baigė stiklą Industrinio meno ir dizaino akademijoje Sankt Peterburge, Rusijoje. 2009-2018 m. stiklo pūtimo studijos “Frolik`s Hot Glass Studio” savininkas, Sankt Peterburge, Rusijoje. Šiuo metu parodos autorius dirba ir gyvena Kotore, Juodkalnijoje. Nuo 1997 metų intensyviai dalyvauja grupinėse parodose, simpoziumuose, festivaliuose visame pasaulyje. Yra surengęs ne vieną personalinę parodą.

Parodos kuratorė Eglė Rakauskaitė
Paroda veiks: 2018 09 21 – 2018 10 18

„The motive of my sculptures is at the moment a love for this kind of drawing that comes from the subconscious. A line, a point, a plane, which are built into certain structures. And for me they are just as material and understandable as a chair or a teapot. Unconscious awareness. This strange motivational comes back to me again and again from that other side of my thinking.
As a material, I use glass tubes from old TVsThose in this period, I can say that I am engaged in eco-glass (as a type of garbage processing).“ Igor Frolov

„Мотивом мои скульптур является на данный момент любовь к такого рода рисованию, которое идет из подсознания. Линия, точка, плоскость, которые выстраиваются в некие структуры. И для меня они настолько же материальны и понятны как стул или чайник. Бессознательная осознанность. Это странное мотивообразующее возвращается ко мне вновь и вновь с той другой стороны моего мышления.
В качестве материала я использую стекла кинескопов от старых телевизоров, которые я нахожу на свалках и помойках. Т.е. в данный период можно назвать, что я занимаюсь эко-стеклом (как типом переработки мусора).“ Игорь Фролов

06 Rgs

Kviečiame registruotis į kūrybines dirbtuves

Visus, kurie nori daugiau sužinoti apie paslaptingą ir staigmenų kupiną vitražo meną, bei pamėginti savo rankomis susikurti unikalų stiklo kūrinį, kviečiame penktadieniais nuo 16.30 – 18.30 sudalyvauti  „Vitražo manufaktūros“ organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse.

Dirbtuvių metu dalyviai:

–    Išgirs trumpą pasakojimą apie stiklo ir vitražo kilmę, gamybos būdus.
–    Aplankys vitražo ir stiklo muziejų įrengtą autentiškuose 16 a. rūsiuose.

–    Susipažins su fusing technika iš arčiau.
–    Išmoks naudotis specialiais įrankiais, skirtais pjauti ir apdirbti stiklą.
–    Susipažins su dažų, glazūrų ir kitų medžiagų naudojimo galimybėmis.
–    Padedami profesionalaus menininko susikurs originalų savo stiklo suvenyrą.

Stiklas ir kitos darbo medžiagos yra suteikiamos galerijos. Po pamokos visi darbai yra perkeliami į specialią krosnį, kurioje jie „kepa“ aukštoje temperatūroje apie 24 valandas. Autoriams darbai yra įteikiami savaitės bėgyje.

Dirbtuvių kaina: 15,-eurų asmeniui20141025_153200

29 Rgp

Neformaliojo vaikų švietimo programa “Stiklo keliu”

Programos apimtis ir trukmė: 2 valandos per savaitę, 4 kartai per mėnesį. Programos kaina vienam mokiniui: Su krepšeliu 40,- eurų; Be krepšelio 55,-eurai.DSC_0347

Šios programos esmė yra Lietuvos vitražo ir stiklo meno tradicijų tąsa bei sklaida.                     Ekskursija su mentoriumi po vitražo muziejaus ekspoziciją, įkurtą autentiškuose XVI a. rūsiuose. Pristatomos vitražo panaudojimo architektūroje galimybės, įvairios priemonės, technologijos, metodika. Praktiniai stiklo pjovimo, komponavimo, montavimo, dekoravimo užsiėmimai. Kūrybinės dirbtuvės. Savo kūrinių, pasitelkiant įvairias stiklo technologijas gaminimas, padedant profesionaliam menininkui. Mokoma gamtos objektus transformuoti į meno kūrinį panaudojant vitražo komponavimo principus. Programa skatina vaikų kultūrinį aktyvumą, dalyvavimą meninėje veikloje, lavina jų estetinį išprusimą. Praplečia vaiko akiratį dailės srityje. Programa moko pažinti istorines vertybes, rūpintis paveldo išsaugojimu bei puoselėjimu. Gilinti žinias bei įgūdžius kultūros, dailės ir paveldo srityse. Mokytis vitražo ir stiklo meno, amato bei restauravimo paslapčių. Suprasti meno poveikio įtaką visuomeninio gyvenimo raidai. Taip pat ugdo kūrybiškumą ir skatina novatoriškų idėjų atsiradimą. Programa bus vykdoma atsižvelgiant į kiekvieno vaiko asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus. Vaikai bus aktyvūs kūrėjai, skatinami kartu spręsti iškilusius klausimus, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe. Programos metu, priklausomai nuo vaikų motyvacijos, bus mokinama vis sudėtingesnių vitražo bei stiklo technologijų, skatinančių vaikų pažangą. Priklausomai nuo ugdymo proceso metu įsisavintų žinių, vaikai individualiai susikurs po savo galutinį stiklo dirbinį. Programos pabaigoje, bus rengiama bendra grupės paroda, atvira lankytojams ir suteikiamas išklausytos programos diplomas. Prieš atiduodant stiklo kūrinius vaikams, darbų nuotraukos bus talpinamos galerijos internetinėje svetainėje.

 

04 Lie

Jolantos Šalkauskaitės ir Vilmos Slavinskaitės-Zujienės paroda „STIKLAS/TAPYBA“

Vilma Slavinskaitė-Zujienė “Stiklas ║ Tapyba” Jolanta Šalkauskaitė Tai yra antroji “Duetų” paroda. Šiuo parodų ciklu siekiama padėti parodų lankytojams suvokti kaip vitražas vystėsi ir keitėsi atsakydamas į drąsias naujas estetines kryptis bei impulsus, charakteringus nūdienos menui bendrai. Atskleisti kaip naujos technologijos skatina menininkus ieškoti stikle neribotų potencialų, būdingų pačiai medžiagai. Idėja surengti duetų parodą „Stiklas/Tapyba” kilo susidomėjus pastarųjų metų tendencija – parodas rengti kiek netikėtose, industrinėse, kamerinėse ar netipiškos parodų salės erdvėse. Vilniaus senamiestyje įsikūrusi specializuota vitražo ir stiklo dizaino galerija "Vitražo Manufaktūra" kaip tik ir yra tokia vieta, dėl savo unikalaus šviesos šaltinių išdėstymo, bei pritaikymo išskirtinai vitražo ir stiklo ekspozicijoms. Netiesiogiai sugretinus skirtingus plastikos būdus, paroda „Stiklas/Tapyba“ čia įsiterpia kaip dvi tapybiškumo paralelės, pulsuojančios tikėjimo šviesa.

Tai yra antroji “Duetų” paroda. Šiuo parodų ciklu siekiama padėti parodų lankytojams suvokti kaip vitražas vystėsi ir keitėsi atsakydamas į drąsias naujas estetines kryptis bei impulsus, charakteringus nūdienos menui bendrai. Atskleisti kaip naujos technologijos skatina menininkus ieškoti stikle neribotų potencialų, būdingų pačiai medžiagai. Idėja surengti duetų parodą „Stiklas/Tapyba kilo susidomėjus pastarųjų metų tendencija – parodas rengti kiek netikėtose, industrinėse, kamerinėse ar netipiškos parodų salės erdvėse. Vilniaus senamiestyje įsikūrusi specializuota vitražo ir stiklo dizaino galerija „Vitražo Manufaktūra“ kaip tik ir yra tokia vieta, dėl savo unikalaus šviesos šaltinių išdėstymo, bei pritaikymo išskirtinai vitražo ir stiklo ekspozicijoms. Netiesiogiai sugretinus skirtingus plastikos būdus, paroda „Stiklas/Tapyba čia įsiterpia kaip dvi tapybiškumo paralelės, pulsuojančios tikėjimo šviesa.

Parodos kuratorė Eglė Rakauskaitė

Paroda veiks: 2018 06 28  –  2018 07 20

02 Bir

Eglės Rakauskaitės ir Agnės Kulbytės paroda „Stiklas / Tapyba“

Exhibition "Glass / Painting"

 

Parodos Stiklas /Tapyba idėja kilo susidomėjus pastarųjų metų tendencija – parodas rengti kamerinėse, darbinėse ar netipiškos parodų salės erdvėse. Tokia praktika išsaugo individualų santykį ir patį įsiterpimo į viešą erdvę pretekstą. Tampa svarbus pats kūrinys, o ne projektiniai tikslai ar kiti „išoriniai dalykai“.

Galerijos Vitražo Manufaktūra erdvė sukuria tokiai idėjai dėkingą situaciją. Stiklas ir tapyba čia įsiterpia kaip dvi tapybiškumo paralelės – siūlančios kitas „reikšmes“ šioje erdvėje. Tapybiškumas – spalvų, faktūrų, švytėjimų, duslumų, persikeitimų, dydžių, skambėjimų prasminė kategorija. Ji sieja abiejų menininkių kūrybą.1997 m. abi dailininkės baigė vieną tapybos studiją M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, 2003 m. – Vilniaus dailės akademiją. Jų kūryba formavosi dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, veikiama dailės akademijos meninėje aplinkoje susiklosčiusios krypties: plastinės kalbos akcentavimo tarp vitražistų ir natūros inspiruotos monochromijos – tarp tapytojų. Vėliau tai virto savitais tęsiniais ir išplėtimais.

Menininkių duetas parodoje netiesiogiai sugretina skirtingus plastikos būdus:

Agnė Kulbytė  –  Pilkumos studija (2017–2018, aliejus, drobė),

Eglė Rakauskaitė – Still waters run deep (2018, spalvotas stiklas, fuzingas – buitiniai stiklo objektai perdirbti iki organinių formų vitražo).

Paroda veiks: 2018 05 25 –  2018 06 22

Galerija Vitražo Manufaktūra, Stiklių g. 6, Vilnius

24 Bal

Klasikinio vitražo paroda skirta Lietuvos 100- mečiui paminėti

Kviečiame visus į Klasikinio vitražo parodą skirtą Lietuvos 100- mečiui paminėti. Parodoje savo darbus pristatys: Ignas Meidus, Konstantinas Šatūnas, Vytautas Švarlys, Nerijus Baublys, Rūta Lipaitė, Izabela Kovalevskaja, Irena Talat-Kelpšienė, Vilma Slavinskaitė- Zujienė, Vidmantas Kaminskas. Parodos atidarymas Balandžio 27d. (Penktadienį) 18val.

paroda Manufakturoje A4 Webui

06 Bal

EUROPOS DAILIŲJŲ AMATŲ DIENOS „Perduodant rytojaus paveldą“

plakatasA3
Balandžio 6 – 8 d. Vilniuje jau ketvirtąjį kartą vyks Europos dailiųjų amatų dienų (EDAD) renginiai: vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami nemokamai aplankyti 12 Savivaldybės amatų programos dirbtuvių ir dalyvauti amatų demonstravimuose, kūrybiniuose užsiėmimuose, parodose, paskaitose. Pagal 2018 metų temą „Perduodant rytojaus paveldą“ bus pabrėžiamas ryšys ir skirtumai tarp tradicinių amatų gamybos įgūdžių ir naujųjų technologijų bei medžiagų. Mūsų galerijoje Balandžio 6d. atidaroma
Vitražo ekspozicija „Paveldas rytojaus Lietuvai ir Europai“.
Restauruoti XIX a. Austrijoje sukurti unikalūs Rokiškio Šv.Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vitražai. Galerija-dirbtuvė „Vitražo manufaktūra“, Stiklių g. 6, Vilnius.
Paroda veiks iki balandžio 10 dienos.
Taip pat kviečiame registruotis į renginius:
Balandžio 6d. 12-13val.
“Vitražo meistrystės istorija „ –
atnaujintos muziejinės ekspozicijos pristatymas
Stiklių gatvės požemiuose.
Menininkė-vitražistė Julija Vaičienė
Balandžio 7d. 14-17val.
„ Vitražų restauracijos slėpiniai“.
Bus demonstruojami vitražo restauravimo procesai, vyks praktiniai užsiėmimai.
Meistras Vaižgantas Černiauskas