29 Rgp

Neformaliojo vaikų švietimo programa “Stiklo keliu”

Programos apimtis ir trukmė: 2 valandos per savaitę, 4 kartai per mėnesį. Programos kaina vienam mokiniui: Su krepšeliu 40,- eurų; Be krepšelio 55,-eurai.DSC_0347

Šios programos esmė yra Lietuvos vitražo ir stiklo meno tradicijų tąsa bei sklaida.                     Ekskursija su mentoriumi po vitražo muziejaus ekspoziciją, įkurtą autentiškuose XVI a. rūsiuose. Pristatomos vitražo panaudojimo architektūroje galimybės, įvairios priemonės, technologijos, metodika. Praktiniai stiklo pjovimo, komponavimo, montavimo, dekoravimo užsiėmimai. Kūrybinės dirbtuvės. Savo kūrinių, pasitelkiant įvairias stiklo technologijas gaminimas, padedant profesionaliam menininkui. Mokoma gamtos objektus transformuoti į meno kūrinį panaudojant vitražo komponavimo principus. Programa skatina vaikų kultūrinį aktyvumą, dalyvavimą meninėje veikloje, lavina jų estetinį išprusimą. Praplečia vaiko akiratį dailės srityje. Programa moko pažinti istorines vertybes, rūpintis paveldo išsaugojimu bei puoselėjimu. Gilinti žinias bei įgūdžius kultūros, dailės ir paveldo srityse. Mokytis vitražo ir stiklo meno, amato bei restauravimo paslapčių. Suprasti meno poveikio įtaką visuomeninio gyvenimo raidai. Taip pat ugdo kūrybiškumą ir skatina novatoriškų idėjų atsiradimą. Programa bus vykdoma atsižvelgiant į kiekvieno vaiko asmenybę, galimybes, poreikius ir pasiekimus. Vaikai bus aktyvūs kūrėjai, skatinami kartu spręsti iškilusius klausimus, priimti bendrus sprendimus, dalytis darbais ir atsakomybe. Programos metu, priklausomai nuo vaikų motyvacijos, bus mokinama vis sudėtingesnių vitražo bei stiklo technologijų, skatinančių vaikų pažangą. Priklausomai nuo ugdymo proceso metu įsisavintų žinių, vaikai individualiai susikurs po savo galutinį stiklo dirbinį. Programos pabaigoje, bus rengiama bendra grupės paroda, atvira lankytojams ir suteikiamas išklausytos programos diplomas. Prieš atiduodant stiklo kūrinius vaikams, darbų nuotraukos bus talpinamos galerijos internetinėje svetainėje.