25 Kov

Kūrybinės dirbtuvės “Stiklo keliu”

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/105

Kultūros paso paslaugoms skirtos lėšos yra papildomos lėšos, skirtos iš ES struktūrinių fondų. Mokyklos naudojasi paslaugomis, o už jas atsiskaito Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Kulturos pasas CMYK_pagrindinis spalvotas

Šios programos esmė yra Lietuvos vitražo ir stiklo meno tradicijų tąsa bei sklaida. Ekskursija su mentoriumi po vitražo muziejaus ekspoziciją, įkurtą autentiškuose XVI a. rūsiuose. Pristatomos vitražo panaudojimo architektūroje galimybės, įvairios priemonės, technologijos, metodika. Praktiniai stiklo pjovimo, komponavimo, montavimo, dekoravimo užsiėmimai. Kūrybinės dirbtuvės. Savo kūrinių, pasitelkiant įvairias stiklo technologijas gaminimas, padedant profesionaliam menininkui. Mokoma gamtos objektus transformuoti į meno kūrinį panaudojant vitražo komponavimo principus. Programa skatina vaikų kultūrinį aktyvumą, dalyvavimą meninėje veikloje, lavina jų estetinį išprusimą. Praplečia vaiko akiratį dailės srityje, moko pažinti istorines vertybes, rūpintis paveldo išsaugojimu bei puoselėjimu. Taip pat ugdo kūrybiškumą ir skatina novatoriškų idėjų atsiradimą.